Pro Health – Health Development Institute

by HCC

Location: Suriname

Organisation Type: Health NGO

NCD Focus: All

Email: director@prohealthsuriname.org

Web: www.prohealthsuriname.org

Social Media:

 
Address: Koos straat 5, Paramaribo

Telephone: (597) 85 35 836

Founded: 14th September 1992

Mission Statement:

Prohealth wil bijdragen aan het vergroten van de kennis en inzichten over de sociaaleconomische determinanten van gezondheid, in het bijzonder de determinanten die een invloed hebben op gedrag(sverandering) en het zoeken naar innovatieve oplossingsmodellen of benaderingswijzen/aanpak zullen een belangrijke plek krijgen in het beleid van ProHealth. ProHealth wil bijdragen aan het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende partners in de gezondheidssector, teneinde het partnership for health concept uit te dragen, de kosteneffectiviteit te bevorderen en het collectief ownership te stimuleren. Pro Health wil een ondersteunende rol vervullen in het structureel verschaffen van informatie aan de diverse partners en hun doelgroepen over nieuwe ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg